โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560 มจพ.วิทยาเขตระยอง

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560

พิธีเปิด โดย รศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Read more

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

นายณรงค์ นาคสันต์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๓๘ พร้อมกับนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่งผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

“ร่วมแบ่งบันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนบ้านผุองกะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาสมาชิกและสัมมนาสมาชิกเกษียณ ประจำ ปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 7 – วัน อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560

ณ ริเวอร์แคว วิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

ทำบุญครบรอบ 38 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

“ทำบุญครบรอบ ๓๘ ปี”

ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เพื่อลงนามสัญญาเงินกู้ และศึกษาดูงาน สอ.จพ.

ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

Read more

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
นายณรงค์ นาคสันต์ ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์

3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
ณ โรงแรม แคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง Read more

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ  ประจำปี 2560

เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไรหลังเกษียณ”

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตปราจีนบุรี Read more

1 2 3 4