โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

“ร่วมแบ่งบันรอยยิ้มเพื่อน้อง”

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนบ้านผุองกะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี