ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สหกรณ์ปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 15.30 น.เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายใน และบริเวณภายนอกสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอ

เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก นายบุญธรรม เจริญกุล วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 5