สอ.จพ.มอบเงินให้กับชมรมผู้เกษียณ ในปี 2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศูนย์สวัสดิการและสิ่งสูงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำทีมคณะกรรมก

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพร

Read more
1 2