โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
นายณรงค์ นาคสันต์ ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์

3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
ณ โรงแรม แคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง