ร้องเรียน

สมาชิกสหกรณ์สามารถร้องเรียน

โดยตรงถึงประธานกรรมการดำเนินการ ในรูปแบบ Google from สมาชิกคลิกลิงค์นี้เพื่อร้องเรียนได้เลยคะ

 PPN-SCC Notify form (google.com)