ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก

เมื่อวัน​พฤหัสบดี​ที่ 31 ตุลาคม​ 2562 เวลา 17.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก คือ นายสมชาย นามกันยา สมาชิกได้ถึงแก่กรรม โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับภรรยา ณ​ วัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

Read more

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 “English Camp PPN-SCC 2019”

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
“English Camp PPN-SCC 2019”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

พิธีเปิดโดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางเสน เฮอริเทจ อ.บางแสน จ.ชลบุรี

Read more

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำทีมโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 215 ปี (18 ตุลาคม 2562) เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ประธานในพิธี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

และอาจารย์ ดร. รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ช่างภาพ : สมเกษ, ศศิกัญญา, กิตติ

Read more

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้มอบหมายรองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้

1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1
2.นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3

เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อถวายเป็นราชสักการะ

พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี

โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ทายาทของ นายสอาด โพฉลาด คือ
นายสกล โพฉลาด

จำนวนเงิน 600,000 บาท

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก

เมื่อวัน​จันทร์​ที่ 7 ตุลาคม​ 2562 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 และ
นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก คือ นายธารี​ วารีสงัด สมาชิกได้ถึงแก่กรรม โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ ณ​ วัดละหาร​ ศาลา 2 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง ​ จ.นนทบุรี​ Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิง
5. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
6. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้าร่วมงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบเงินสนับสนุน ให้กับชมรผู้เกษียณ ในงานด้วยรักและผูกผัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นประจำปี 2562
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่เกษียณอายุ
พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุ ในการกล่าวถึงความรู้สึกและความในใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

1 2 3 4 7