เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้มอบหมายรองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้

1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1
2.นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3

เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อถวายเป็นราชสักการะ

พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ