ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก

เมื่อวัน​พฤหัสบดี​ที่ 31 ตุลาคม​ 2562 เวลา 17.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก คือ นายสมชาย นามกันยา สมาชิกได้ถึงแก่กรรม โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับภรรยา ณ​ วัดเนินไม้หอม ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี