สหกรณ์ออมทาัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรคและไวรัส

สหกรณ์ออมทาัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรคและไวรัส โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ RoboAc คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานและห้องประชุม ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด