สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เนื่องจากมีสมาชิกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยรักและห่วยใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด