โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด หลักสูตร “การทำยาดมสมุนไพรไม้หอม” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมทำบุญกับทางหน่วยงาน มจพ. ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมก

Read more

มอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับงานศพของสมาชิก คือ มารดา ของนายวุฒิชัย ประเสริฐสุข และสีห์กุล ประเสริฐสุข ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมกา

Read more

พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ชั้น ๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจ

Read more

มอบเงินสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย และชมรมผู้เกษียณอายุประจำปี งาน “ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ.” วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมก

Read more
1 2 3 4 37