เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

* กู้ได้สองเท่าของเงินเดือน ผ่อนชำระ 12 งวด