ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น มาเลี้ยงให้กับสมาชิก เนื่องในโอกาสจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมกับผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 พร้อมกับผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการสัมมนาโครงการติดตามแผนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ.2561 – 2563) โดยมี ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เพื่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม ดังนี้ 1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ 2. นายณรงค์

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด