ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางบุญยัง เฉลยจรรยา มารดา รศ.ดร.​คณิต​ เฉลยจรรยา ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน​ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางบุญยัง เฉลยจรรยา มารดา รศ.ดร.​คณิต​ เฉลยจรรยา ได้ถึงแก่กรรม และขอแสดงความเสียใจ ความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ณ วัดชมภูเวก​ (ศาลา 2 )

ทอดกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พระครูถาวรธรรโมภาส เจ้าอาวาสวัดคีรีวง ประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคี รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ผศ.ชัชชัย

ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก

เมื่อวัน​พฤหัสบดี​ที่ 31 ตุลาคม​ 2562 เวลา 17.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และสวดพระอภิธรรม​ ของสมาชิก คือ นายสมชาย นามกันยา สมาชิกได้ถึงแก่กรรม โดยสหกรณ์

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 “English Camp PPN-SCC 2019”

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 “English Camp PPN-SCC 2019” ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดโดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำทีมโดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 215

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ ได้มอบหมายรองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้ 1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 2.นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้