ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด “ร่วมแบ่งบันรอยยิ้มเพื่อน้อง” โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านผุองกะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาสมาชิกและสัมมนาสมาชิกเกษียณ ประจำ ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 7 – วัน อาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ริเวอร์แคว วิลเลจ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ทำบุญครบรอบ 38 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด “ทำบุญครบรอบ ๓๘ ปี” ในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด เพื่อลงนามสัญญาเงินกู้ และศึกษาดูงาน สอ.จพ. ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายณรงค์ นาคสันต์ ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า

บริการเงินฝาก

การฝากและการถอนเงิน

การฝากเงิน 1. นำเงินสดหรือเช็คธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก      1.1  เช็คสั่งจ่ายควรเขียนจ่าย สอ.จพ.เงินสดหรือกรณีสั่งจ่ายชื่อบุคคลต้องไม่ประทับตรา  A/C PAYEE ONLYและต้องให้บุคคลผู้ซึ่งมีชื่อตามเช็คเซ็นสลักหลังเช็ค 2 ชื่อ      1.2  กรณีนำเช็คธนาคารมาฝาก  หากต้องการให้ยอดเงินเข้าบัญชีในวันนั้นต้องนำเช็คมาฝาก ณ สำนักงาน

บริการเงินกู้

เงินกู้พิเศษ

วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท กู้พิเศษทั่วไป ผ่อนชำระ 240 งวด กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระ 360 งวด