ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โ่ครงการพบปะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS)

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอรมัน (TGGS) ดังนี้ 1. รศ.อุดม

โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ กับกฎหมายใหม่ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” พิธีเปิด โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

โครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ เลขที่สมาชิก 1000 – 00073 สมาชิกเกษียณ

พิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​ 2562)

นางสาวพรรณนรา​ รังคะรัตน ผู้จัดการ​ มอบให้นางสาวสำราญ แก้วสุข​ รองผู้จัดการ​คนที่​ 1​ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร​ พระสงฆ์​ จำน​วน​ 9 รูป​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้าสุทิดา​ พิชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรมราชินี​ เจริญพระชนมพรรษา​ 41 พรรษา​ (3​มิถุนายน​

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการ คือ 1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 2. นางวรรณี  ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่

บริการเงินฝาก

เงินฝากออม

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี การฝาก – ถอน  แต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  โดยจะคิดดอกเบี้ยและนำฝากเข้าบัญชี ของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง  (สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้นเดือนธันวาคม)

บริการเงินกู้