เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้

และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ. และร่วมลงนามถวายพระพร

ณ หอประชุ่มประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์