เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการ คือ
1. นางสาวสำราญ  แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2. นางวรรณี  ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 2
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ มจพ.