กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น มาเลี้ยงให้กับสมาชิก

เนื่องในโอกาสจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และลานรวมน้ำใจ มจพ.