มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น.
รศ ดร วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 และนางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3
ได้มอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายสมพงษ์ ลางคุณเสน ถึงแก่กรรม
ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร ศาลา 4 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร