สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

และร้านก๋วยเตี๊ยวหมูตุ๋น

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ