การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 – 2563 (3ปี)

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท แม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม