โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา