โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี 2561 – 2563)

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี 2561 – 2563)

ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุม Peridot 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี