โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

“English Summer Camp 2017”

“Fun Colorful Day”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

ณ พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี