การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 โดย รศ.สถาพร ชาตาคม​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ กรรมการ ชุดที่ 44 เป็นพิธีกร หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ