เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ทราบผลการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์จึงปิดให้บริการครึ่งวัน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายนอก และบริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยรักและห่วงใยสุขภาพของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์