หน่วยเลือกตั้ง ประจำปี 2565

หน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565

จำนวน 11 หน่วย สมาชิกตรวจสอบรายชื่อ ได้ดังต่อไปนี้