อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบชุดผลิตภัณฑ์ LOVE & CARE ซึ่งผลิตโดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ มจพ. ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เพื่อใช้ป้องกันและดูแลสุขภาพ จำนวน 12 ชุด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีความห่วงใยบุคลากรทุกท่านโดยมอบชุดผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
1. หน้ากากผ้าและแผ่นกรองนาโน
2. เจลแอลกอฮอล์ บรรจุขวดขนาด 50 ML
3. สบู่หอมและถุงตาข่ายตีฟองสบู่สองชั้น (สำหรับล้างมือ)

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด