สอ.จพ.เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพะรนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนิการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด