เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางบุญยัง เฉลยจรรยา มารดา รศ.ดร.​คณิต​ เฉลยจรรยา ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน​ 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นางบุญยัง เฉลยจรรยา มารดา รศ.ดร.​คณิต​ เฉลยจรรยา ได้ถึงแก่กรรม และขอแสดงความเสียใจ
ความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

ณ วัดชมภูเวก​ (ศาลา 2 ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี