เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 ของสำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2563 ของสำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1
เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี
ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ณ สำนักงานกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4.ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7.รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
9.นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
10.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 4.ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7.รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
9.นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
10.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

*กิจกรรมช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์
และสหกรณ์ ได้นำร้านบะหมี่หมูแดง มาเลี้ยงให้กับสมาชิก

พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน

ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ และลานรวมน้ำใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้ามอบกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางทองแดง ศรีทอง ได้ถึงแก่กรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้ามอบกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางทองแดง ศรีทอง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยผู้เข้ามอบเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้
1. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
2. นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3
3. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน

มอบเงินให้แก่ผู้จัดการศพ จำนวนเงิน 50,000 บาท

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 8 บ้านเชียงท้าว ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

Read more

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารงานสหกรณ์
ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สมเกษ/ช่างภาพ

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร์​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562

สหกรณ์​ออมทรัพย์​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​ จำกัด​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาท​สมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร์​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​
บรมนาถบพิตร​ วันชาติ​ และวันพ่อแห่งชาติ​ ประจำปี​ 2562

*พิธีทำบุญ​ตักบาตร​อุทิศถวาย​พระราชกุศล *พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พิธีเปิดโดย​ ศาสตราจารย์​ ดร​.สุชาติ​ เซี่ยงฉิน อธิการบดี​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​ (มจพ.)​ เป็นประธานในพิธี

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​อันหาที่สุดมิได้​ และร่วมแสดงความจงรักภักดี​ถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์​ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ​และประชาชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์​

ในวันอังคาร​ที่​ 3​ ธันวาคม​ 2562  ณ​ ลานอาคารอเนกประสงค์​ อาคารอเนกประสงค์​
มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระ​จอมเกล้า​พระนคร​เหนือ​

Read more

ต้อนรับบุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบุคลากรใหม่
(พนักงานมหาวิทยาลัย) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรยาย
เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้บรรยาย คือ
1. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
2. นายชวลิต เข่งทอง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนและของที่ระลึก
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ของสมาชิกคือ นายสุทธิพันธ์ ขุนอินทร์ สมาชิกได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวัน​จันทร์​ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ
นายสุทธิพันธ์ ขุนอินทร์ สมาชิกได้ถึงแก่กรรม
โดยมอบเงิน เป็นจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามลำดับ
ณ​ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง (ศาลา 6) ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

Read more

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ นางทิพวรรณ รัตนวศ์ สมาชิกได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวัน​จันทร์​ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ​ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ​ และงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ
นางทิพวรรณ รัตนวศ์ สมาชิกได้ถึงแก่กรรม
โดยมอบเงิน เป็นจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ตามลำดับ
ณ​ วัดโสมนัสราชวรวิหาร (ศาลา 3) ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
สมเกษ/ภาพ

Read more

1 2 3 17