ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ
เพื่อมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณรงค์  นาคสันติ์  ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 38 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และผู้จัดการ เข้ากราบขอพร  และอวยพรสวัสดีปีใหม่

ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

การจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มีการจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการ

และผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

และคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 38 เป็นผู้มอบ

ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 ตึก 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์

เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ต้อนรับ

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

ให้กับทายาทของสมาชิก คือ นายสุภาพ ด้วงโสน จำนวนเงิน 600,000 บาท
โดยนายณรงค์ นาคสันติ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 พร้อมด้วยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ และนางวรรณี ปัญญายง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้มอบ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

พร้อมมอบเงินกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับศพของสมาชิก
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน) ศาลา 9

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

และร้านก๋วยเตี๊ยวหมูตุ๋น

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เพื่อเข้านำเสนอกองทุนส่วนบุคคล 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

1 2 3 6