นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 หลักสูตร “หมี่กรอบทรงเครื่อง”

(ระยะเวลาการอบรมหลักสูตร เริ่มเวลา 10.00 – 12.00 น.)

สถานที่อบรม ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ ลานอเนกประสงค์ มจพ.