พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมถวายความจงรักภักดี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้

พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
พร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

และสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ร่วมกับ มจพ.จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “การทำผ้าคลุมไหล่มัดย้อม” โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด