เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี

หลักเกณฑ์การกู้เพื่อฉุกเฉิน 

 1. กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน

 2. ผ่อนชำระสูงสุด 6 เดือน

 3. ยื่นเอกสารคำขอกู้ พร้อสลิปเงินเดือน

 ได้รับเงิน ภายใน 20 นาที