โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2561

เรื่อง “สิทธิประโยชน์และการให้บริการของสหกรณ์ ที่ออเจ้าควรรู้ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.พระนครศรีอยุธยา