พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จสู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด