สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด