นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

หลักสูตร “ขนมช่อม่วง” โดยอาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ