นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล

“อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

อบรมอาชีพเสริม วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

หลักสูตร “กระหรี่ปั๊บไส้ไก่”

โดยอาจารย์ปภาดา เอี่ยมธรรมโชติ